Op alle rechtsbetrekkingen van Bas Weetink Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden is opgenomen in de onderstaande link. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Bas Weetink Fotografie Algemene Voorwaarden DuPho

Bas weetink fotografie contact